Додатна и дополнителна настава

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

РАСПОРЕД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА
СЕПТЕМВРИ 2022
ПОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СТРАЧИНЦИ
ЈУНИ 2022
ПОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СТРАЧИНЦИ
АПРИЛ 2022
ПОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СТРАЧИНЦИ
МАРТ 2022
ПОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СТРАЧИНЦИ
ФЕВРУАРИ 2022
ПОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СТРАЧИНЦИ
ДЕКЕМВРИ 2021
ПОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СТРАЧИНЦИ
НОЕМВРИ 2021
ПОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СТРАЧИНЦИ
СЕПТЕМВРИ 2021

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА


УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Basic Images: