Додатна и дополнителна настава

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

РАСПОРЕД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА
ЈАНУАРИ + ФЕВРУАРИ 2024
ПОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СТРАЧИНЦИ
ДЕКЕМВРИ 2023
ПОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СТРАЧИНЦИ
НОЕМВРИ 2023
ПОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СТРАЧИНЦИ
ОКТОМВРИ 2023
ПОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СТРАЧИНЦИ
СЕПТЕМВРИ 2023
ПОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СТРАЧИНЦИ