Меѓународен ден на учителот 2016

Учениците твореа по повод 5-ти Октомври, меѓународниот Ден на учителот.