Посета на театар 2016

На 16.03.2016 год., група ученици од VI-IX oдд. од ООУ Кирил и Методиј, во придружба на предметните наставници по македонски јазик и стручниот соработник-библиотекар, ја проследија претставата „Капетанот Џон Пиплфокс”, претстава за млади од репертоарот на Драмски театар. 
Целта на оваа посета беше зајакнување на љубовта кон театарската уметност и поттик за создавање позитивна навика на следење и вреднување на истата.