Игри без граници меѓу ученици и наставници - Страчинци

„Игри без граници меѓу ученици и наставници“ во подрачното училиште во Страчинци.