Истражување на звукот преку забавни и интерактивни активности

Денес, нашите ученици од четврто одделение го истражуваа светот на звукот преку забавни и интерактивни активности.
Преку експерименти и дискусии, ги открија основните концепти за звукот и неговото влијание врз нашиот свет.