152-та годишнина од раѓањето на Гоце Делчев

По повод 152-та годишнина од раѓањето на македонскиот револуционер, великан, културен деец, национален херој, Гоце Делчев,  учениците од одделенска настава преку низа активности го одбележаа овој значаен датум: 

- читање книги за Гоце

- слушање песни за Гоце

- следење презентации

- литературни и ликовни творби

- изработки на хамер 

Се со цел чествување на ликот и делото на Гоце Делчев.