Новогодишната еуфорија започна!

Креативни изработки и декорации од нашите ученици со помош на нивните ментори, во подрачното и централното училиште.