Награда за најдобра литературна творба

Ученичката Стефани Павловска VIII-1 одделение, освои награда за најдобра литературна творба, по повод литературниот конкурс за националниот ден на осигурување, организиран од Агенција за супервизија и осигурување, под менторство на наставникот Билјана Тодоровска. Честитки!