5-ти Мај, Ден на македонскиот јазик и азбука

Честит да е 5-ти Мај, Ден на македонскиот јазик и азбука, мотив повеќе да се грижиме секојдневно за нивно негување и зачувување. Денес тоа го направија наши ученици со наставниците по македонски јазик Маја Медарска, Анета Кузмановска и библиотекар Вера Стојаноска, преку проследена презентација и креативни изработки.