Чествување на ликот и делото на Гоце Делчев (подрачно училиште)

Чествување на ликот и делото на Гоце Делчев со учениците од нашето подрачно училиште под менторство на наставник по македонски јазик, Анета Кузмановска.