Рачна изработка на полнети куклички на час по вештини за живеење

Рачна изработка на полнети куклички со реупотреба на чорапчиња - креативен начин да го примениме стекнатото знаење за шиење со основен бод и шиење на копче реализирани од учениците во VII одд., по предметот Вештини за живеење под менторство на наставникот Ели Чочова.