Резултати од општинскиот натпревар по англиски јазик одржан на 19.03.2022

Резултати од општинскиот натпревар по англиски јазик одржан на 19.03.2022
Ана Антовска
(V-2) - второ место (84/100)
ментор: Јасмина Анакиоска
Јана Ѓурковска-Николовска
(VI-1) -пофалница
ментор: Јасмина Анакиоска
Александар Додевски (VII-2) - прво место (93/ 100 поени)
ментор: Биљана Арсова
Лука Трајковски (IX-2) - прво место
(93 / 100 поени)
ментор: Биљана Арсовa
Честитки за учениците и нивните ментори. Учениците одат на регионален натпревар, им посакуваме успеси и понатаму.