7-ми Март -Ден на албанскиот учител

Во пресрет на Денот на албанскиот учител, 7-ми Март, благодарност до сите колеги од подрачното училиште во Страчинци. Оваа година, особена благодарност до Сание Ганиу и Неџати Лимановски, кои својата душа ја даваат на учениците, за  нивниот напредок и развој. Скромни подароци, ама од срце за идни успеси и развој.