Прва мобилност од проектот Lets Beat Bulling Together (во рамки на Еразмус +)

#LetsBeatBullingTogether - e проект во рамки на Erasmus+ во кој учествува и тим од "Кирил и Методиј" - Стајковци, предводен од директорот Анита Ангеловска и предметните наставници Јасмина Јездиќ и Маја Цеков. Ова е прва мобилност која се реализира од 03.12.2021 - 08.12.2021 заедно со претставници од Турција, Шпанија, Италија во Шведска.