Едуиноигратон - Лов на скриени богатства со 4 одделение

Учениците од 4-1 и 4-2 одделение реализираа активности од #едуиноигратон заедно со нивните наставнички Ивона Додевска и Јасминка Анѓелевска.

За првата активност - Кружен календар, изработија календар кој ќе ги краси нивните училници, а дежурните ученици ќе го поместуваат секојдневно.

За втората активност - Детективи во лов на скриени литературни богатства, учениците беа детективи кои ги откриваа скриените богатства во книгите во училишната библиотека која е вистинско царство на книгите.