Завршна активност од Едуиноигратон

Завршна активност #ѓерданодброеви #едуиноигратон

Првоодделенците на интересен и креативен начин ги повторуваа броевите од 1 до 10 и изработија #ѓерданодброеви заедно со наставничките Адрјана Сандева и Даниела Наумовска.