Интегриран час по изборните предмети Вештини за живеење и Готвење

Доказ дека посветеноста и искуството одат заедно е интегрираниот час по Вештини за живеење во осмо одделение и изборниот предмет во 4-то одделение, реализиран од наставничките Зејнуре Мемети и Имране Кривца во подрачното училиште.