Европска недела на кодирање

По повод Европската Недела на кодирање (Соde Week Euro) учениците од петто одделение реализираа активности за развивање креативност, решавање проблеми и соработка преку програмирањето.