Повик за избор на Ученик правобранител и заменици

Нашето училиште објавува повик за избор на Ученик правобранител и негови заменици. Драги ученици, пријавете се, затоа што демократијата се учи од мали нозе, постепено, а знаењата се користат трајно и сеопфатно.