Протоколи за доделување свидетелства од I-VIII одделение

Протоколите за доделување свидетелства од I-VIII одделение во ООУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци можете да ги погледнете на следните линкови: