Училишен натпревар по англиски јазик

На училишниот натпревар по спелување (School Spelling Bee), одржан на 27.05.2021, учествуваа ученици од IV-1 и IV-2 и ги постигнаа следните резултати:

- Ана Антовска (IV-1) - I место

- Матеа Спасовска (IV-2) - II место

- Дамјан Додевски (IV-2) - III место

IV-1: Христијан Кузмановски, Мила Цветковска, Јана Ефремов - пофалница за учество

IV-2: Павел Трајковски, Марија Величковска, Мелани Јованчевска, Илина Стојанова, Леонид Алексовски, Ива Димитриевска, Бојана Илиевска - пофалница за учество

Ментор: Емилија Наумовска

Честитки за постигнатиот успех на сите учесници!