Светски ден на книгата

Одбележување на 23 април, Светскиот ден на книгата со презентации, споделување убави мисли за книгата и дискусија, цртежи, пораки, препораки за книги...

Книгите се сојузници во ширењето на образованието, науката, културата и информацијата насекаде во светот. „За да станете паметни потребно е да прочитате само десет книги. Но за да ги најдете тие десет, треба да прочитате илјадници“- Непознат автор