Меѓународен ден на планетата Земја

Секоја година, на 22 април, го одбележуваме Меѓународниот ден на планетата Земја, со цел да се сфати важноста за зачувување на природата и спречување на негативните последици врз животната средина. И оваа година, нашите ученици активно се вклучија со низа разновидни активности, презентации, писмени творби, квизови, ликовни изработки, пораки...