Активности по повод Светскиот ден на здравјето

Бројни активности посветени на одбележување на Светскиот ден на здравјето.