Одбележување на Денот на пролетта и екологијата

Посакуваме добредојде на пролетта и ги одбележуваме деновите на екологијата со креативни литературни творби, цртежи, постери и еко-пораки на учениците од одделенска и предметна настава, во соработка со нивните наставници.

Целта за реализација на online-активноста е истакнување на важноста на овој значаен ден од еко-календарот и подигање на еко-свеста кај учениците за значењето на екологијата и природата за животот на сите нас.

На следните линкови можете да погледнете: