Промоција на хигиена и заштита од Ковид - 19

Едукативно предавање „Промоција на хигиена и заштита од Ковид - 19“, реализирано од Црвен крст - Гази Баба со ученици од IX одделение, со цел подигнување на свеста кај учениците за одржување правилна хигиена за заштита од Ковид-19.