Европски ден на логопедијата

Во пресрет на Шести март - Европскиот ден на логопедијата, сензорната соба на ООУ "Кирил и Методиј" Стајковци збогатена со нови дидактички материјали.