Финален извештај за BFC

Финалниот извештај за проектот Broken Family Children од програмата Erasmus+ може да го погледнете на следниот