Резултати од натпревар по природни науки

Ученичката Јана Величковска од V-1 одделение освои трето место на онлајн регионален натпревар по природни науки кој се одржа на 27.08.2020 и се стекна со право на учество на државен натпревар.

Честитки за ученичката и менторот Сашка Крстевски, наставник по природни науки, им посакуваме и понатамошни успеси!