Онлајн-обука на природната група предмети

Трет ден обука на наставниците од природна група предмети. Како успешно се учи математика, физика, информатика, хемија, биологија, географија со настава на далечина и користење на различни ресурси: ТВ - Училница, Edmodo, Eduino, Google Classroom...