Промотивно видео за можностите кои ги нуди АСУЦ „Боро Петрушевски“

Промотивно видео за можностите кои ги нуди АСУЦ „Боро Петрушевски“

Повеќе информации погледнете на дадените линкови: