Мајчиниот јазик низ вековите 2020

Продолжуваме со активностите за одбележување на Денот на мајчиниот јазик во училишната библиотека, каде се презентираат книги на тема: Мајчиниот јазик низ вековите.

Учениците ги збогатија своите знаења за народното творештво од минатото до денес и го согледаа богатството на изразување на својот мајчин јазик.