Одбележување на 13-ти Ноември 2019

По повод 13-ти Ноември, Денот на ослободување на градот Скопје, учениците и наставниците од петто одделение од нашето училиште положија свежо цвеќе на споменикот на паднатите борци. 

Убава можност за разгледување на градот, но и за реализација на воспитните цели во наставата: градење чувство на припадност кон заедницата, развивање почит кон културно-историското наследство и негување вредности кои ја облагородуваат личноста.