Проект МИО - декорирање на влезната патека 2019

На 07.06.2019 се реализира и завршната активност од проектот МИО - декорирање на патеката пред влезот на централното училиште во Стајковци со забавно-едукативни игри.

Активноста ја спроведоа учениците од ликовната секција од двете училишта, под менторство на наставниците Ели Чочова, Берат Ајрула, Валентина Николовска и дефектологот Лина Милошевска.