Четврт Меморијален турнир "Иван Илиев" 2019

Четврт Меморијален спортски турнир "Иван Илиев" по повод патрониот празник на училиштето.