МИО работилница по ликовно образование 2019

На 01.04.2019 се одржа уште една МИО ликовна работилница, соработка меѓу учениците од Стајковци и Страчинци и наставниците по ликовно образование, Ели Чочова и Берат Ајрула.

Работилницата опфати креативно размислување, взаемно творење ликовни дела и раскажување кратки апстрактни приказни според заеднички создадените ликовни творби.