Есенски крос 2018

На 08.11.2018 учениците од I до IX одделение од централното и подрачното училиште учествуваа на есенски крос во околината на Стајковци. 

Благодарност до сите пријавени учесници и честитки до победниците!