Реконструкција на ограда 2018

Реконструкција на ограда во ООУ "Кирил и Методиј" - Стајковци и ПОУ - Страчинци