Ученици на генерација 2009 - 2018

Наставничкиот совет при ООУ "Кирил и Методиј" - Стајковци ги прогласи најдобрите ученици на генерацијата 2009 - 2018: 

- Деспина Стојановска (IX-1) - Стајковци
- Азра Сејди (IX-3) - Страчинци

Им посакуваме уште поголем и континуиран успех во понатамошното образование.