Нашиот дневник од Стара чаршија 2018

На 30.05.2018 година беше реализирана МИО активност под покровителство на МОН. Во активноста насловена како „Нашиот дневник од Стара чаршија" учествуваа ученици во избалансиран состав од VI-VIII одделение.

Во рамките на активноста беа посетени: Национална галерија Чифте амам, црква Св. Спас, Мустафа пашина џамија и занаетчиски дуќани во Стара чаршија.