Проект МИО 2018

На 23.05.2018 година се одржаа активности по повод патронатот во рамки на проектот МИО (презентација и изработка на модели на традиционални народни носии)