Посета на приватниот колеџ „Јахја Кемал“ 2018

На 13.04.2018 година, група ученици од IX одделение, заедно со одделенските раководители, го посетија приватниот колеџ „Јахја Кемал“, каде имаа можност да се запознаат со условите на изведување настава и можностите за упис.