Посета на Спомен-куќата на Мајка Тереза 2018 - 1

Учениците од одделенска настава од централното и подрачното училиште ја посетија Спомен-куќата на Мајка Тереза во рамки на проектот МИО.