Пеленица 2017

На 02.10.2017 година, учениците од ООУ Кирил и Методиј беа на еднодневен излет од наставно-научен карактер во излетничкото место Пеленица.