Матка и Врело 2017

Незаборавно доживување и создавање спомени при посетата на кањонот Матка и пештерата Врело Eдинствено правило - говорење на англиски јазик.