Општинско првенство во атлетика 2017

2-ро општинско првенство во атлетика за основните училишта - општина Гази Баба (освоени I и II место) 2017