Музеј на Македонската Борба 2017

Учениците од IV-1, V-1 и V-2 одделение го посетија Музејот на македонската борба за државност и самостојност, со цел проширување на нивните знаења, како и развивање позитивен однос кон националните, уметничките, научните и културните вредности на Република Македонија.