Добредојде на пролетта 2017 - 1

Првиот ден на пролетта и екологијата, 21-ви Март, беше одбележан во нашето училиште преку реализирањe низа активности - садење саксиско цвеќе, следење презентација на тема „Програма за подготвеност и дејствување при катастрофи“ (подготвена од страна на Црвениот крст на Р. Македонија и презентирана од нашите наставници кои ја поминаа обуката), изработка на еко-пароли, еко-беџови, еко-постери, селектирање отпад, средување на училишниот простор и сл.